audyt marketingowy

Audyty medialne

Każdy może znaleźć w mediach wiele rozproszonych informacji. Sztuką jest wyszukanie informacji właściwych i wartościowych. Im więcej wiesz na temat efektów prowadzonej komunikacji, tym większą masz szansę na wybór optymalnych metod działania.

Audyt medialny pozwoli Ci na wskazanie różnic i zależności pomiędzy założeniami komunikacyjnymi a stanem faktycznym. Zapewni obserwację zmian zachodzących w wizerunku medialnym pod wpływem prowadzonych działań, dzięki porównaniu danych z bieżących analiz z informacjami ze stanu początkowego. Badanie odpowiada na pytanie, jakie tematy są najczęściej podejmowane w kontekście badanej firmy, czy marki, jaki jest ich wydźwięk, jakie media są zainteresowane danym zagadnieniem oraz którzy dziennikarze najczęściej i najchętniej piszą na ten temat.
Wyniki audytu są dostarczane w postaci raportu medialnego.