Napisz do nas

Odpowiadamy w 15 minut na zapytania handlowe złożone w dni robocze od godz. 9.00 do 15:00.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 14 (dalej PSMM),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abykowska@psmm.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów do celów:

10 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Odwiedź nas

PRESS-SERVICE
Monitoring Mediów Sp. z o.o.

 

Siedziba w Poznaniu
ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań
tel. +48 61 66 26 005, faks wew. 115

biuro@psmm.pl

Dane rejestrowe
ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań
NIP 779 00 16 297
REGON 008380479
KRS 0000123532
Kapitał zakładowy: 261 500 zł